Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

На вниманието на допустимите кандидати и партньори по операция BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-364/29.03.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Изменението се отнася до втория срок за кандидатстване по процедурата, който става „не по-късно от 23:59 часа на 3.05.2016 г.

 

Изменените Насоки за кандидатстване са достъпни тук

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.