Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

На вниманието на желаещите да подадат проектно предложение към втория срок за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Управляващият орган на ОП НОИР напомня на всички желаещи да подадат проектно предложение към втория срок за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, че съгласно т. 20 от Насоките за кандидатстване „В рамките на настоящата процедура кандидатите може да подадат само едно проектно предложение“.

В съответствие с чл. 11, ал. 4 на ПМС № 107/10.05.2014 г., понятието „процедура“ обхваща и двата крайни срока за кандидатстване.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.