Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

На вниманието на допустимите кандидати и партньори по операции „Студентски практики – фаза 1”, „Студентски стипендии – фаза 1”, „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-234/08.03.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по процедури на директно предоставяне BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1” и BG05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, както и насоките за кандидатстване по процедури на подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

  • Изменените Насоки за кандидатстване по операция BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1” са достъпни тук
  • Изменените Насоки за кандидатстване по операция BG05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” са достъпни тук
  • Изменените Насоки за кандидатстване по операция BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ са достъпни тук
  • Изменените Насоки за кандидатстване по операция BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ са достъпни тук
« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.