Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

В столицата беше даден старт на информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

В столицата беше даден старт на информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Информационният ден е първият в рамките на национална кампания, която ще популяризира пред потенциални бенефициенти насоките за кандидатстване на следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти:

  • „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“;
  • „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на  деца в неравностойно положение“.

Насоките за кандидатстване бяха представени от Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката.

Информационната инициатива премина при огромен интерес, като обедини над 150 представители на образователни институции, неправителствени организации, общини и граждани. Събитието се проведе в зала “Сердика“ на „София Хотел Балкан“.

От страна на експертите на Управляващия орган беше разяснен и начинът на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

 

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.