Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Днес 11.08.2015 г. на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за публично обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.

В срок до 17.30 ч. на 26.08.2015 г. може да изпращате Вашите предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: [email protected] 

След изтичане на посочения срок, постъпилите предложения и становища няма да се разглеждат!

Бихме искали да обърнем внимание, че Вашите бележки,  трябва да са свързани само с посочения проект на Насоки за кандидатстване. По преценка на Управляващия орган те могат да бъдат отразени в окончателния вариант на насоките.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от допълнително разясняване на текстове, е възможно да се отправят след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата, заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

Указанията на Управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване ще се публикуват едновременно с окончателния вариант на Насоките за кандидатстване. 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.