Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Обнародван е Законът за ратифициране на Споразумението с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на Плана за оценка на Програма "Образование"

Днес в бр.16 на Държавен вестник от 23.02.2024 г. е обнародван и влиза в сила Законът за ратифициране на Споразумението за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Срокът за изпълнение на споразумението с ОИСР е 6 години – до края на 2029 г., и обхваща целия период на изпълнение на Програма „Образование“. То предвижда извършване на 15 оценки в 6 направления:

  • Оценка на инициативата REACT-EU;
  • Мерки за приобщаващо образование;
  • Образователна интеграция на маргинализираните общности като роми и подход отдолу нагоре, включително подкрепа за целенасочени действия за борба с детската бедност;
  • Качество и съответствие на образованието с пазара на труда: Професионално образование и обучение;
  • Дигитализация и внедряване на компетентностния модел в образованието;
  • Качество и съответствие на образованието с пазара на труда: Висше образование.

Съгласно споразумението ОИСР ще осъществява многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“, като част от работната и бюджетната си програма в подкрепа на образователната политика и прегледите на изпълнението на членовете и на държавите, които не са членки на ОИСР.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.