Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведен информационен ден по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

На 21 февруари 2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. проведе информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“. Събитието се  проведе онлайн, в платформата Zoom. В него се включиха 561 представители на училища, детски градини, общини, юридически лица с нестопанска цел и други заинтересовани страни. Пред участниците бяха представени условията за кандидатстване по процедурата. Беше обърнато специално внимание върху попълването на Помощната таблица и на Формуляра за кандидатстване в информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление ИСУН (https://eumis2020.government.bg/). По време на информационния ден участниците имаха възможност да получат отговори на зададени от тях въпроси.

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с презентациите от онлайн събитието.

 

Видео-презентация за попълване на Помощна таблица (Приложение Ib към Условията за кандидатстване)

Видео-презентация за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване в ИСУН

 


ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.