Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Информационен ден за представяне на процедура „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. ще проведе онлайн информационен ден на 20.02.2024 г., вторник, от 10:00 часа, в платформата Zoom по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 19.02.2024 г.:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkfuGgqD0oEtZcknjEPUlRav-aMxv2FS4q

Повече информация за регистрацията и програмата на събитието

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.