Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Близо 1,155 млрд. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към края на 2023 г.

Към 31 декември 2023 г. са сертифицирани близо 1,155 млрд. лв., което представлява 85,92% от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР). След изменение на Оперативната програма и релокиране на средства в рамките на бюджета на програмата по линия на Инструмента SAFE през месец декември са изплатени и сертифицирани средства в размер на 44 658 413,33 лв. Средствата са по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и инструмента REACT-EU и се използват за финансиране на мярка, насочена към подкрепа за малки и средни предприятия, които са особено засегнати от увеличението на цените на енергията.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към края на 2023 г. са верифицирани 1,162 млрд. лв. Изплатените средства към същия период са 1,267 млрд. лв., което е 94,34% от бюджета на програмата.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.12.2023 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“