Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Открит е кампус „Лозенец“ на Националния център по мехатроника и чисти технологии

Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии е най-големият център, финансиран със 70 млн. лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Много бяха предизвикателствата пред екипа и партньорите, които участват в него, но и много е натрупаният опит и научените уроци. Това заяви Иван Попов, заместник изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“ при официалното откриване на научноизследователския комплекс „Лозенец“, който обединява дейността на учените от два факултета на СУ „Св. Климент Охридски“ - Факултета по химия и фармация и Физическия факултет. Иван Попов поздрави екипа на центъра по мехатроника и чисти технологии, че е успял да привлече както международно признати учени, така и млади таланти, които да работят в новоизградените лаборатории.

Сред официалните гости на събитието бяха също заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов, ректорът на СУ „Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев, ректорът на ТУ-София проф. Иван Кралов, кметът на район Лозенец д-р Константин Павлов.

Кампус „Лозенец“ е един от трите апаратурни комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Той е създаден по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Състои се от 13 лаборатории, снабдени с уникално за страната оборудване, като 6 са разположени в обновената сграда, а останалите 7 - в сградите на двата факултета.

Специфичната инфраструктура на кампус „Лозенец“ с обща площ 1000 кв. м. е фокусирана върху провеждането на изследвания главно в областта на чистите технологии. В него се разработват технологии за създаване и анализ на нови материали с приложение в ключови за зеления преход направления като контрол на чистотата на околната среда и съхраняването на енергия. Кампусът представлява модерна база, която може да бъде използвана както за подпомагане на бизнеса с иновации за развитие на кръгова икономика и нисковъглеродно производство, така и за подготовка на млади изследователи в приоритетните за България области на Стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.