Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Официално бе открита новата високотехнологична сграда на Институт GATE

Най-добрата фундаментална наука дава възможности за едни от най-полезните приложения. Това е общата тенденция в световната наука, от която всички трябва да се възползваме и да продължим да развиваме науката и иновациите в България, заяви министър-председателят акад. Николай Денков, който участва в официалното откриване на новата високотехнологична сграда на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Центърът е изграден по проект GATE, който се реализира с финансиране от ЕК по програма Хоризонт 2020 и съфинансиране по процедура „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Финансирането на проекта по ОПНОИР е на стойност близо 30 млн. лв. и е осигурено от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

GATE е пример за устойчиво сътрудничество в трансфера на технологично знание и опит, посочи вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел по време на официалната церемония. Тя изрази увереност, че новата високотехнологична инфраструктура и сградата на GATE ще бъде ключов фактор в развитието на устойчивата изследователска култура в България и ще даде възможност на хиляди български таланти да реализират идеите си на родна земя.

Проектът GATE, както и проектът ПлантаСИСТ в Пловдив, са пример за това как може успешно да се комбинира подкрепа от различни инструменти на Европейския съюз, защото той първоначално беше избран на европейско ниво след една много сериозна конкуренция с подкрепа от програма Хоризонт, а след това получи допълващо финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това отбеляза при откриването проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“. И ако досега финансирането беше фокусирано върху сградите и инфраструктурата, то през новия програмен период приоритет ще бъдат научноизследователската дейност и приложните изследвания, връзките с бизнеса, така че тези центрове да станат интегрална част от научната и иновационната екосистема и да се превърнат в двигатели на икономически растеж във всички региони на страната, отбеляза още проф. Вайсилов. Той допълни, че през новия програмен период са предвидени за съфинансиране до три нови проекта на български научни организации, одобрени за финансиране по конкурса Teaming на Рамкова програма Хоризонт Европа. Центърът за върхови постижения GATE принадлежи към групата от пет центъра, финансирани по ОПНОИР, в областта на ИКТ, подчерта още проф. Вайсилов. Той отбеляза, че сътрудничеството между тези пет центъра, както и между научните организации, участващи в тях, е добра възможност български организации да посрещнат изключителната конкуренция на европейско и световно ниво в информационните технологии и да участват като равноправни партньори в международно сътрудничество.

Институт GATE реализира изследванията си в четири направления със съществена социална значимост – градове на бъдещето, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване. Новата високотехнологична сграда на GATE е разположена в кампус Лозенец на СУ „Св. Климент Охридски“. В нея са изградени няколко лаборатории. Лабораторията за цифрови двойници (Digital Twin Lab) ще бъде за създаване и демонстриране на т.нар. цифрови двойници на бизнес процеси и продукти. Оборудването ще се използва и при научните изследвания  в областта на „Дигиталното здравеопазване“, където при изследване на биоелектричната активност на мозъка много точно се откриват проблемните зони на централната нервна система. Лабораторията за визуализация ще бъде отворено пространство за взаимодействие и работа с топологични (2D), пространствени (3D) и интерактивни (VR) данни. Тя се изгражда в сътрудничество с Chalmers University of Technology. Лабораторията за обучение ще бъде интерактивно учебно пространство, оборудвано с модерни компютърни станции с инсталиран софтуер на водещите компании в областта на големите данни и изкуствения интелект, както и зона за дискусии и срещи.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.