Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решения за предоставяне на средства по процедура чрез директно предоставяне на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (ТУИНИНГ)” по Националния план за възстановяване и устойчивост

На 16 ноември 2023 г. в съответствие с чл. 25 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) издаде 3 Решения за предоставяне на средства от Механизма за одобрени предложения за изпълнение на инвестиции на конкретни крайни получатели:

1. Предложение за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-2.005-0001 „Туининг за научни постижения: Стимулиране на устойчивата енергийна икономика и насърчаване на научните изследвания в областта на управлението на иновациите в България“ с конкретен краен получател Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на стойност 2 697 727,18 лева;

2. Предложение за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-2.005-0002 „Туининг за високи постижения в научните изследвания в областта на устойчиви бъдещи комуникационни мрежи в контекста на зелената икономика - GREENBEAT” с конкретен краен получател Технически университет – София на стойност 2 920 054,19 лева; и

3. Предложение за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-2.005-0003 „Повишаване на научния и иновационен капацитет в интелигентния град чрез изграждане на връзки (туининг) (EXCELLCITY)“ с конкретен краен получател Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) на стойност 2 933 500,51 лева.

Обобщена информация в структуриран вид за издадените до момента Решения от ИАПО, която се обновява регулярно, може да намерите в секция „НПВУ/Решения/Решения за предоставяне на средства“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.