Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Резултатите по проектите „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Подкрепа за приобщаващо образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансирани по ОП НОИР 2014-2021, бяха представени на форума „Равен достъп до образование и формиране на умения“

Форумът „Равен достъп до образование и формиране на умения“ беше открит от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, който подчерта важността на проектите за осигуряването на равен достъп до образование и нови умения.

В своето изказване г-н Иван Попов, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, която е и Управляващ орган на новата Програма „Образование“ (ПО), сподели, че създаденият капацитет в системата на образованието за управление и изпълнение на проекти с европейско финансиране, припознаването на образованието като национален приоритет от няколко последователни правителства, както и националният консенсус относно нуждата от непрекъснато нарастване на инвестициите в образование, като такива които дават най-голям дългосрочен резултат, позволи значително да бъде увеличен ресурсът на новата Програма "Образование" 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Близо с два милиарда лева ще бъде подкрепено приобщаващото и качествено образование от детската градина до докторска степен, ще бъде модернизирана образователната система и ще бъде подкрепено по-доброто съответствие на професионалното образование и обучение и висшето образование с нуждите на пазара на труда. С над 100 милиона лева ще бъде подкрепена Европейската гаранция за децата.

Тези средства, както и инвестициите от Националния план за възстановяване и устойчивост за модернизация на образователната среда за изграждане на СТЕМ среда във всяко българско училище, които са на обща стойност 1 млрд. лева, ще поставят образованието на ново по-високо и качествено стъпало.

В рамките на форума бяха представени добрите практики по трите проекта. В резултат на изпълнението на проектите за  приобщаващо образование в предучилищното и училищното образование 84 000 деца от уязвими групи и живеещи в бедност са подпомогнати с обучения, финансови облекчения и психологическа подкрепа, за да се адаптират и интегрират в детската градина, а достъп до образование са получили 12 000 деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания и с изявени дарби. Средствата по тези проекти възлизат на около 120 млн. лв.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран с близо 110  млн. лв. по ОПНОИР, са подкрепени общо 169 000 ученици, учители, родители и медиатори. Бяха осигурени 20 000 технически устройства за педагогически специалисти и 65 000 за ученици, за да осъществяват ефективно онлайн обучението по време на пандемията от COVID-19. Подкрепата на ОПНОИР е не само дигитална - близо 15 000 ученици са участвали в допълнителни обучения по различни предмети, като благодарение на тези уроци много от тях успяха да постигнат добри резултати на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити.

По проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран с 24 млн. лева по ОПНОИР, училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система на обучение, са получили финансиране за оборудване, работно облекло и учебни помагала. Гимназиите, въвели системата, са вече 170, а 11 000 гимназисти са получили възможност за работа още като ученици. Също така с подкрепата на програмата други 14 000  ученици са усвоили тънкостите на различни професии по време на стажове в реална работна среда във фирми и предприятия в цялата страна в рамките на проект „Ученически практики-2“, а над 44 000 студенти са взели участие в проект „Студентски практики-2“. Много от тях вече имат трудови договори и след завършването си са започнали постоянна работа в дружествата, в които са изкарали стажа си.  

Домакин на форума беше Средно училище „Любен Каравелов“ в гр. Пловдив.

 

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.