Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Представен беше новоизграденият лабораторен комплекс за 3D дигитализация и микроструктурен анализ на ЦВП по Информатика и информационни и комуникационни технологии

На заключителна пресконференция беше представен новоизграденият лабораторен комплекс за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

На събитието присъства Комисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейската комисия Илиана Иванова. В обръщение към участниците, българският еврокомисар поздрави екипа на проекта за постигнатото и изрази надежда за реализирането на нови успешни проекти с европейско финансиране.  

Комисар Илиана Иванова, представители на различни институции и журналисти се запознаха с дейността на Центъра, както и с дейности, в които той участва, във връзка с изграждането на квантовата комуникационна инфраструктура в България. В лабораторния комплекс се проведе демонстрация с най-съвременни средства за 3D дигитализация, като системи за лазерно сканиране и компютърна томография и резултати от проведени изследвания.

Уникалният инфраструктурен комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания, изграден с използване на най-съвременни технологии, включва: петаскейл суперкомпютър ХЕМУС, система за съхранение на данни, центрове за разработка на приложения и лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Дейността му е насочена към създаване на интегрирана научноизследователска електронна среда за решаване на актуални проблеми с висока научна и обществена значимост.

Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ е част от новоизградената уникална научноизследователска инфраструктура, която обхваща 6 Центъра за върхови постижения и 10 Центъра за компетентност, изградени с финансовата подкрепа на ОП НОИР. Центровете обединяват усилията на над 60 института на БАН, висши училища, научни и бизнес организации. Подобрява се взаимодействието между научноизследователските организации, бизнеса и образованието. Модерната инфраструктура позволява научните изследвания и иновации в България да достигнат най-високо равнище на европейско ниво.

През новия програмен период центровете ще продължат да се развиват с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.