Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Над 1,036 млрд. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 октомври 2023 г.

Към 31 октомври 2023 г. са сертифицирани над 1,036 млрд. лв., което представлява 76,77% от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР).

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР над 1,086 млрд. лв. вече са верифицирани към края на месец октомври, а изплатените средства са в размер на 1 202 895 029,04 лв., което е близо 90% от бюджета на програмата.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.10.2023 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.