Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Указание към конкретните крайни получатели по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ напомня на всички конкретни крайни получатели по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, че при подготовка и подаване на предложенията си за изпълнение на инвестиции трябва стриктно да спазват разписаните в Приложение VII „Указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване“ към Поканата за участие в процедурата правила за описание на дейности и оформяне на бюджет, а именно:

  • При попълване на секция 4 „План за изпълнение/дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване, не следва да се добавят други дейности, освен задължителната Дейност 1 „Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище“;
  • При попълване на секция 7 „Бюджет (в лева)“ от Формуляра за кандидатстване, не е допустимо да се добавят нови бюджетни редове, освен автоматично зададените.

Предложения за изпълнение на инвестиции, които не отговарят на горепосочените изисквания, ще бъдат връщани от оценителната комисията към кандидатите за корекция.

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение на одобрените инвестиции, е публикувана на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/013a2101-3d28-45b6-95e1-f44539b2a604   и https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=363.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.