Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Официално бе открит Центърът за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии

„Българските учени работят на високо европейско ниво. Познавам работата на колегите, които от години разработват нови алгоритми и методи за високопроизводителни изчисления“, заяви премиерът Николай Денков на откриването на новопостроения научен комплекс на Центъра за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии. Премиерът допълни, че българските учени работят в сътрудничество с международната научна общност и в институтите на БАН идват както докторанти от чужбина, така и гост- учени.

На официалната церемония присъстваха проф. Генка Петрова, заместник-министър на образованието и науката, Бойко Благоев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, представители на академичната общност и бизнеса.

В своето обръщение към участниците в заключителното събитие по проекта, проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, подчерта, че по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие са предоставени около 400 млн. лв. за изграждането и развитието на шест Центъра за върхови постижения и десет Центъра за компетентност. „Инвестициите в центровете ще продължат чрез новата програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, допълни проф. Вайсилов.

Откритият център  е изграден със средства от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ като общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29.4 млн. лв. Над 75% от средствата по проекта са насочени към изграждането на научна инфраструктура за провеждане на научни изследвания включително създаване  нов дейта център с нов суперкомпютър ХЕМУС. Суперкомпютърът дава възможност за извършване на мащабни научни изследвания в области като изкуствен интелект, климатология, биоинформатика, лекарствен дизайн, широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси, моделиране на динамични процеси в индустрията и високопроизводителен анализ на големи данни. Изградени са 7 високопроизводителни сървърни системи с графични ускорители и специализиран софтуер, свързани със суперкомпютъра и дейта центъра, за обработка и визуализация на данни, разработка и тестване на приложения. Центърът разполага и с лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ, оборудвани с преносими системи за лазерно сканиране, комбинирана система за динамични изпитания и система за индустриална рентгенова компютърна томография с възможност за in situ изследвания.

Проектът се изпълнява в партньорство от няколко института и университета в България: Института по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация); Института по математика и информатика – БАН; Института по механика – БАН; Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН; Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“; Медицинския университет – София; Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.