Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решение за предоставяне на средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост

На 05 октомври 2023 г. в съответствие с чл. 20, ал. 1 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) издаде Решение за предоставяне на средства от Механизма за одобреното предложение за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.007-0209 „Модернизация на образователна среда в община Каварна, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Йордан Йовков“ на краен получател Община Каварна.

Обобщена информация в структуриран вид за издадените до момента Решения по процедурата, която ще бъде своевременно обновявана от ИАПО, може да намерите в секция „НПВУ/Решения/Решения за предоставяне на средства“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.