Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решения за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение"

На 26 септември и на 4 октомври 2023 г. в съответствие с чл. 25 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ издаде четири Решения за предоставяне на средства за одобрените предложения за изпълнение на инвестиции на конкретни крайни получатели по процедура BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение", както следва:

  • Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" - гр. Павликени
  • Професионална гимназия „Велизар Пеев“ - гр. Своге
  • Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II" - гр. Хасково
  • Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Видин

Обобщена информация в структуриран вид за издадените до момента Решения по процедурата може да намерите в приложения файл. Съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 114/2022, договори за финансиране с конкретните крайни получатели ще бъдат сключени в срок до 15 работни дни от влизане в сила на решенията.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.