Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решение за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини"

На 26 септември 2023 г. в съответствие с чл. 25 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ издаде Решениe за предоставяне на средства от Механизма за одобреното предложение за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.012-0003 „Изграждане на нови сгради на 8 детски градини на територията на Столична община“ на конкретния краен получател Столична община.

Обобщена информация в структуриран вид за издадените до момента Решения по процедурата може да намерите в приложения файл. Съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 114/2022, договори за финансиране с конкретните крайни получатели ще бъдат сключени в срок до 15 работни дни от влизане на решението в сила.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.