2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Сключен договор за финансиране по процедура чрез подбор на предложения № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

На 25.09.2023 г. беше сключен договор за финансиране с краен получател Столична община на стойност 4 300 000,00 лева, в т.ч. 3 844 200,00 лева от Механизма за възстановяване и устойчивост и 455 800,00 лева невъзстановим ДДС, финансиран от държавния бюджет на Република България. Договорът е по процедура чрез подбор на предложения № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“.

В съответствие с чл. 30, ал. 3 от ПМС № 114/2022 г. обобщена информация в структуриран вид за сключените договори по процедурата може да намерите тук.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“