Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решения за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение"

На 19 и 20 септември 2023 г. в съответствие с чл. 25 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ издаде Решения за предоставяне на средства от Механизма за одобрените предложения за изпълнение на инвестиции на конкретни крайни получатели по процедура BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение", както следва:

  • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев" – гр. Русе
  • Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" - гр. Попово
  • Професионална гимназия по механотехника - гр. Сливен
  • Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Й. Вапцаров" - с. Средище
  • Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" - гр. Смолян
  • Професионална гимназия по строителство и архитектура - гр. Пазарджик
  • Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" – гр. София

Обобщена информация в структуриран вид за издадените до момента Решения по процедурата може да намерите в приложения файл. Съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 114/2022, договори за финансиране с конкретните крайни получатели ще бъдат сключени в срок до 15 работни дни от влизане на решенията в сила.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.