Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изменена е Поканата за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центрове за високи постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) и Междинно звено по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), прави изменение в част „Сроковете за подаване на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове“ от Поканата за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центрове за високи постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР, от Лабораторния комплекс към София Тех Парк и от допълнителни ЦК, определени по специална процедура от Националната пътна карта за научна инфраструктура както следва:

  • До 18.10.2023 г. – за ЦВП и ЦК, които към 31.07.2023 г. са достигнали най-малко 65% сертифицирани средства от размера на БФП по проекта по ОПНОИР и за Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) за Лабораторен комплекс към „София Тех Парк“.
« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.