Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Над 970 млн. лева са верифицираните средства по ОПНОИР към 30 април 2023 г.

Към 30 април 2023 г. са верифицирани 971 373 100,18 лв., което представлява 71,95% от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР). Ръстът спрямо предходния месец е близо 7 млн. лв.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР отчитат ръст от над 8 млн. лв. и при изплатените средства към края на месец април 2023 г., като достигат сумата от 1 134 765 540,56 лв. (84,06%).

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 30.04.2023 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.