Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Регионална среща „От наука към иновации“ – Габрово

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 организира на 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово регионална среща „От наука към иновации“. Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между центровете за върхови постижения (ЦВП) и центровете за компетентност (ЦК), финансирани по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР, и бизнеса, започнала през 2022 г.

В рамките на работната среща ще бъде представен накратко напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени последователно, като центровете ще бъдат обединени в тематични блокове, групирани по отделните тематични области на ИСИС: "Информатика и ИКТ" и "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", "Мехатроника и чисти технологии" и "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии". Участниците от бизнеса и общините ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете.

За участие в събитието се изисква предварителна регистрация.

Можете да се регистрирате до 12 юни 2023 г. тук

***

Шестте центъра за върхови постижения и 10-те центъра за компетентност, изградени по ОПНОИР, са гръбнакът на научноизследователската инфраструктура в България. Те ще бъдат подкрепени и през новия програмен период 2021-2027 по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), с по-голям фокус върху научните изследвания и сътрудничеството с индустрията и бизнеса. Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е определена за Междинно звено за две приоритетни направления от Приоритет 1 на ПНИИДИТ – Приоритетно направление 1 „Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации“ и Приоритетно направление 2 „Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на ЕС“. Повече за центровете в „Проекти на фокус“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.