Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Установена техническа грешка в образеца на Концепция за изграждане на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Структурата за наблюдение и докладване в Министерство на образованието и науката уведомява всички конкретни крайни получатели по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Механизма за възстановяване и устойчивост, че е установена техническа грешка в образец Annex_II_Концепция за изграждане на Училищна STEM среда, който е Приложение II към Поканата за участие в процедурата, съответно Приложение II към Насоките за разработване на Концепция за изграждане на училищна STEM среда по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Със Заповед № РД09-970 от 04.05.2023 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД09-90 от 10.05.2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ техническата грешка е отстранена и образец - Annex_II_Концепция за изграждане на Училищна STEM среда е актуализиран на страницата на Министерство на образоването и науката https://www.mon.bg/bg/100886, на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ http://opnoir.bg/, както и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg в процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ и процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.