Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост

На 01.03.2023 г. стартира оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ.

Общата стойност на инвестицията е 328 817 500,00 лв. с ДДС, като от тях 274 467 500 лв. са средства от НПВУ, а 54 350 000,00 лв. представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет на Република България.

В рамките на срока за кандидатстване са подадени 229 предложения за изпълнение на инвестиции, като общата стойност на заявеното финансиране е 633 564 680,42 лв., от които 628 063 890,22 лв. безвъзмездна финансова подкрепа и 5 500 790,20 лв. собствено съфинансиране.

Предложенията са насочени към основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училища/детски градини за придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции, както и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията на училищата/детските градини.

Оценката на подадените предложения за изпълнение на инвестиции ще се проведе съгласно изискванията на Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.