Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартират оценките по процедури чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ и № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по НВПУ

На 27.02.2023 г. стартираха оценките по процедури за подбор на проектни предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ и № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“, финансирани по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ. В рамките на срока за кандидатстване по двете процедури (15.02.2023 г., 17:30 ч.) са подадени:

  • 10 предложения по процедура BG-RRP-1.008, като общата стойност на заявеното финансиране е 48 414 881,35 лева, от които 41 842 039,02 лв. безвъзмездна финансова подкрепа и 6 572 842,33 лв. собствено съфинансиране;
  • 18 предложения по процедура BG-RRP-1.009, като общата стойност на заявеното финансиране е 32 245 712,93, от които 31 675 762,61 лв. безвъзмездна финансова подкрепа и 569 950,32 лв. собствено съфинансиране.

Оценката на подадените предложения за изпълнение на инвестиции ще се проведе съгласно изискванията на Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.