Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира оценката по процедура за изпълнение на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.013 „Създаване на национален и на регионални STEM центрове”

На 15.02.2023 г. стартира оценката по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретен краен получател BG-RRP-1.013 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“, за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „STEM центрове и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В рамките на срока за кандидатстване е подадено едно предложение за изпълнение на инвестиция от конкретния краен получател по процедурата – Национален STEM център, на стойност 37 067 000,00 лева.

Проектът предвижда създаване на Национален STEM Център, който да бъде основно звено на професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Центърът ще подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти. В допълнение, към Националния STEM Център ще се създадат три регионални STEM центъра в с. Ястребино, с. Ковачевци и гр. Хисаря.

Оценката на подаденото предложение за изпълнение на инвестиция ще се проведе съгласно изискванията на Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.