Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Близо 905 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 30 ноември 2022 г.

Сертифицираните средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към 30 ноември 2022 г. са 904 850 075,07 лв., което представлява 67,03 % от бюджета на програмата. Ръстът спрямо месец октомври 2022 г. е от близо 30 млн. лв.

Ръст от над 19 млн. има и при изплатените средства към края на месец ноември 2022 г. спрямо предходния месец, като достигат сумата 1 089 714 563,65 лв. Верифицираните средства към 30 ноември 2022 г. също отбелязват ръст от над 10 млн. лв. и са в размер на 918 486 501,88 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОПНОИР може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 30.11.2022 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.