Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се първата регионална среща „От наука към иновации“

Първата Регионална среща „От наука към иновации“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), се проведе на 29 ноември 2022 г. в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани. Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИАПО проф. Георги Вайсилов, който представи на участниците целта на срещата, а именно да се създаде платформа за комуникация и сътрудничество между центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020, и бизнеса. „Една от целите за следващия програмен период е да се финансират дейности извън Югозападния регион и за това избрахме да организираме тази първа среща извън София, а именно в Югоизточния регион. Това е първата от поредица срещи, които предстоят.“, уточни проф. Вайсилов. В рамките на срещата бяха представени и новите възможности за финансиране в областта на научноизследователската дейност, както и подкрепата за развитие на партньорствата индустрия - академия по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 от представители на Министерство на  иновациите и растежа. През новия програмен период 2021-2027 г. с оглед развитие на регионалния иновационен капацитет и преодоляване на регионалните дисбаланси на научноизследователската и иновационна екосистема, ЦВП и ЦК ще изпълняват и регионални научноизследователски задачи, за да бъде преодоляна концентрацията на научния капацитет само в София и големите градове.

В срещата взеха участие над 100 представители на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, бизнеса и общините от региона. В рамките на трите паралелни сесии - „ИКТ и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", "Мехатроника и чисти технологии" и "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" , участниците имаха възможност да се запознаят с дейността на отделните центрове, както и да обсъдят възможностите за сътрудничество и съвместни проекти.

Презентации от срещата 

Повече за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.