Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за кандидатстване по процедура „Училищна STEM среда“

Краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) през Информационната система за Механизма ИСУН, по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ - 17 април 2024 г., не по-късно от 17,30 часа.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.