Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Информационен ден по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

На 21.02.2024 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom ще се проведе информационен ден по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 20.02.2024 г.:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3

Повече информация за регистрацията и програмата на събитието

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“