2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за кандидатстване по процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“

Краен срок за кандидатстване/представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ - 2 януари 2024 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“