Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за кандидатстване по процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“

Краен срок за кандидатстване/представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ - 2 януари 2024 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. 

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.