Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за кандидатстване по процедура „Училищна STEM среда“

Краен срок за подаване на предложенията за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, подписани с КЕП през Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - не по-късно от 17,30 часа на 19 октомври 2023 г. (процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ в ИСУН)

 

 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“