Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за кандидатстване по процедура „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“

29 май 2023 г., 17:30 часа, е крайният срок за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.