Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по НПВУ

До 20.02.2023 г., 17:30 ч., чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020 се набират предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 Модернизация на образователна средапо Националния план за възстановяване и устойчивост

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“