Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Ministry of Education and Science
www.mon.bg

Ministry of Economy
https://www.mi.government.bg/

Ministry of Labor and Social Policy
www.mlsp.government.bg

European Structural and Investment Funds Information Portal
http://eufunds.bg/

Innovation and Competitiveness Operational Programme
http://opic.bg/

Human Resources Development Operational Programme
https://esf.bg/

Fund of funds/Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria

https://fmfib.bg/

Employment Agency
http://www.az.government.bg/

Social Assistance Agency
http://www.asp.government.bg/

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency
http://www.sme.government.bg/

Public Procurement Agency
http://rop3-app1.aop.bg/

Ministry of Finance
http://www.minfin.bg/

Ministry of Regional Development and Public Works
http://www.mrrb.government.bg/

History, institutions, functions and EU Funds
http://europe.bg/

European Social Fund
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp

Regional policy of the EU
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Research and innovation policy of the EU
http://ec.europa.eu/research/index.cfm

Project "Student practices - Phase 1”
http://praktiki.mon.bg/sp/

Project “Student scholarships - Phase 1”
http://eurostipendii.mon.bg/

Project "Your class” 
http://tvoiatchas.mon.bg

 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.