Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Министър Денков: Българската наука може да се състезава със световната

„Съвременният свят изисква наука, полезна за хората. Затова е необходимо да изградим истински научни центрове, в които българските изследователи да преследват целите си и да се съревновават с колегите си по света. Когато бъдат осъществени идеите на този бъдещ център за върхови постижения, реалността за науката в България ще надмине всички наши мечти“. Това каза министърът на образованието и науката Николай Денков на церемонията за първа копка на новата сграда на института „GATE“.

Министърът, който е професор по физикохимия и член-кореспондент на БАН, допълни, че през следващите месеци с екипа му в МОН ще работи за създаване на всички условия българската наука да се върне сред челните позиции в света.

„GATE“ е институт за „Големи данни в полза на интелигентно общество“. Той ще е своеобразен научен парк на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На обща застроена площ от 602 кв. м., разположена на четири етажа, сградата ще има три научни лаборатории, зали за обучения и срещи, специализирано оборудване.

Центърът за върхови постижения ще представлява екосистема, в която ще се генерират проекти в сътрудничество с правителството, индустрията, БАН и обществените организации. Научните изследвания на центъра ще са фокусирани в четири направления - бъдещи умни градове, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване.

Работата по създаването на института започна през 2019 г. Той е единственият подобен център в Източна Европа и ще бъде свързващо звено с мрежата от 55 центъра за големи данни в Западна Европа.

Очаква се технологичната сграда да отвори врати през 2023 г.

Проектът за изграждане на център за върхови постижения „GATE“  е на стойност 29 млн. и се финансира  по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Средствата са по процедура BG05M2ОP001-1.003 „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2“ и са осигурени от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на процедура BG05M2ОP001-1.003 „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2“ е осигуряване на допълваща подкрепа на научни организации и висши училища за проекти, одобрени за финансиране по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2, чрез финансиране на разходите, недопустими по Рамкова програма Хоризонт 2020 – инвестиционни помощи за научноизследователска инфраструктура и оборудване.

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.