Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се обучение за крайните получатели на средства от НПВУ, процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ проведе на 31 май 2023 г. обучение за крайните получатели на средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-2.004 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“. Девет са висшите училища, които ще бъдат подкрепени по процедурата. Общата стойност на финансираните проектни предложения възлиза на 236 млн. лева. Целта е да се пилотира нов модел за развитие на изследователските университети, чрез финансиране създаването и реализирането на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие. Подпомагането на изследователските висши училища и мрежата между тях ще осигури необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми.

Участниците в обучението бяха запознати с изискванията за подаване на прогнози за плащания, дневните финансови отчети и извършването на плащания към крайните получатели, изпълнението и отчитането, като и подаването и одобрението на финансово-технически отчети. Бяха дискутирани също измененията на договорите, осъществяването на предварителен и последващ контрол на процедури за обществени поръчки, защитата на финансовите интереси и изпълнението на мерките за информация, комуникация и публичност.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.