Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Проведе се семинар на тема „Комерсиализация и интернационализация на резултатите от проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“

На 12 и 13 ноември 2020 г. се проведе онлайн работен семинар на тема „Комерсиализация и интернационализация на резултатите от проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“, чиято цел е подпомагане на партньорите в процеса на осигуряване на устойчивост на инвестициите. Семинарът е продължение на съвместните инициативи между Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Инструмента за техническа помощ и обмен на информация към Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия (TAIEX-REGIO PEER 2 PEER).

При откриването на семинара г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, подчерта ползата от провеждането на подобни събития, тъй като те са полезни за промяната на традиционните нагласи и подпомагат научната общност да отговори на предизвикателствата във връзка с трансфера на научните резултати към обществото и бизнеса. Необходимо е да се инвестира в устойчивото развитие на центровете, които са подготвени с необходимите умения и оборудване, за да бъдат активни участници в подкрепа на икономиката, допълни още заместник-министър Ангелиева.

Експерти от Чехия споделиха своя опит и примери за добри практики за комерсиализация на технологии и създаването на среда за трансфер на технологии, участието на бизнеса в управлението на центровете, както и съвременните бизнес модели за управление на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Сред дискутираните теми беше и интернационализацията на резултатите от проектите, трансфера на технологии и международното сътрудничество. Бяха представени и примери за ключови показатели за измерване на ефективността на центровете, както по отношение на максималното използване на инфраструктурата, така и по отношение на екипа.

В семинара взеха участие представители на ЕК от ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, както и на центровете за компетентност и центровете за върхови постижения, финансирани по ОП НОИР.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“