НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Нашият адрес е:

1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК
14.30 часа – 16.30 часа

Електронна поща: infosf@mon.bg

Форма за обратна връзка

captcha

Ръководство

Кирил Гератлиев - Изпълнителен директор
e-mail: k.geratliev@mon.bg
тел.: 02 4676 101

Станислава Илиева - главен секретар
e-mail: silieva@mon.bg
02 4676 202

Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

Иван Попов - дирeктор
i.popov@mon.bg
02 4676 130

Веселина Тюфекчиева - държавен експерт 
v.tyufekchieva@mon.bg
​02 4676 215

Мая Нинова - държавен експерт
m.ninova@mon.bg
02 4676 131

Магдалена Димитрова - държавен експерт
mag.dimitrova@mon.bg
02 4676 210

Нели Георгиева - държавен експерт 
n_georgieva@mon.bg
02 4676 229

Боряна Мирчева - държавен експерт 
b.mircheva@mon.bg
02 4676 216

Милена Стоименова-Петрова държавен експерт
m.stoimenova@mon.bg
02 4676 212

Галина Ненчева - главен експерт
g.nencheva@mon.bg
02 4676 134

Йоана Иванова - главен експерт
y.bozhilova@mon.bg
02 4676 135

Аспарух Диков - главен експерт
a.dikov@mon.bg
02 4676 132

Илка Гълъбова - държавен експерт
i.galabova@mon.bg
02 4676 133

Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“

Цветан Спасов - директор
tz.spassov@mon.bg
02 4676 109

Иванка Вангелова - главен експерт
i.vangelova@mon.bg
02 4676 102

Виктория Етова - главен експерт
v.etova@mon.bg
02 4676 109

Евелина Динева - главен експерт
e.dineva@mon.bg
02 4676 109

Маруся Илиева - главен експерт
ma.ilieva@mon.bg
02 4676 105

Юлияна Иванова - старши сътрудник УЕПП
j.georgieva@mon.bg
02 476 103

Ивайло Илиев - старши експерт
i.iliev@mon.bg
02 4676 105

Десислав Михайлов - главен експерт
d.mihailov@mon.bg
02 4676 104

Милен Петров - държавен експерт
m.petrov@mon.bg

Главна дирекция „Верификация“

Стефка Пилева-Малиновска - главен директор
s.pileva@mon.bg
02 4676 150

Отдел "Техническа верификация"

Димитър Ничев - началник отдел
d.nichev@mon.bg
02 4676 166

Динко Драганов - държавен експерт
d.draganov@mon.bg
02 46 76 160

Галя Дудинска-Атанасова - главен експерт
g.dudinska@mon.bg
02 4676 151

Магдалена Аткова - главен експерт – Кюстендил
m.atkova@mon.bg
0889 996 692

Радосвета Кочева - главен експерт – Ловеч
radosveta.dimitrova@mon.bg
0888 011 439

Георги Иванов - главен експерт
g.ivanov@mon.bg
02 4676 158

Петя Андреева - старши експерт
p.andreeva@mon.bg
02 4676 151

Роксана Трифонова - старши експерт
r.trifonova@mon.bg
02 4676 152

Цветелина Кирова - старши експерт - Благоевград
ts.kirova@mon.bg
0884 600 823

Магда Москова - старши експерт- Бургас
m.moskova@mon.bg
0888 763 305

Славянка Ангелова - старши експерт
s.angelova@mon.bg
02 4676 101

Катя Матеева - старши експерт – Варна
k.mateeva@mon.bg

Атанас Парахулев - старши експерт – Враца
a.parahulev@mon.bg
0877205935.

Даниела Ванкова-Габровска - старши експерт - В.Търново
d.vankova@mon.bg
062 616 323

Янко Радков - старши експерт – Кърджали
ia.radkov@mon.bg
0882 101 236

Илиян Томов - старши експерт – Ловеч
i.tomov@mon.bg
0884 101 456

Емилия Николова - старши експерт – Плевен
emi.nikolova@mon.bg
0888 572 826

Валерия Нинова - старши експерт – Пловдив
v.ninova@mon.bg
0882 101 239

Наталия Тодорова - старши експерт – Русе
n.mineva@mon.bg
0886 731 025

Лазар Парасков - старши експерт – Стара Загора
l.paraskov@mon.bg
0884 101 454

Иван Иванов - старши експерт – Шумен
ivan.ivanov@mon.bg
0889 952 286

Юри Паликов - старши експерт – Ямбол
j.palikov@mon.bg
0882 101 235

Николай Шопов - младши експерт
n.shopov@mon.bg
02 4676 157

Диляна Танова-Димова - младши експерт - Варна
d.tanova@mon.bg
0889 649 306

Отдел "Финансова верификация"

Стилян Апостолов - началник на отдел
s.apostolov@mon.bg
02 4676 175

Десислава Ботева - държавен експерт
d.stoykova@mon.bg
02 4676 179

Победа Гътовска - държавен експерт
p.pesheva@mon.bg
02 4676 163

Диана Полихронова - Качова - главен експерт
d.polihronova@mon.bg
02 4676 178

Параскева Георгиева - главен експерт
02 4676 155

Ани Минева - главен експерт
a.mineva@mon.bg
02 4676 164

Зорница Папаркова - държавен експерт
z.paparkova@mon.bg
02 4676 159

Венета Йорданова - главен експерт
v.yordanova@mon.bg
02 4676 172

Мария Денизова - главен експерт
mdenizova@mon.bg
02 4676 177

Мая Букова - главен експерт
m.bukova@mon.bg
02 4676 176

Камен Атанасов - главен експерт
k.atanasov@mon.bg
02 4676 157

Ирина Стоянова - главен експерт
i.stoianova@mon.bg
02 4676 174

Бистра Илиева - старши експерт
b.ilieva@mon.bg
02 4676 174

02 4676 167

Десислава Банова - младши експерт

Живко Йорданов - младши експерт

Дирекция „Управление на риска и контрол“

Радослава Велева - и.д. директор
r.veleva@mon.bg
02 4676 205

Младен Колев - държавен експерт
m.kolev@mon.bg
02 4676 217

Теодора Механджийска - държавен експерт
t.mehandjiyska@mon.bg
02 4676 207

Мирослава Пелева - главен експерт
m.peleva@mon.bg
02 4676 209

Мария Еленкова-Николова - главен експерт
m.elenkova@mon.bg
02 4676 209

Лиана Миладинова - главен експерт
l.miladinova@mon.bg
02 4676 204

Сийка Стоицева- главен експерт
s.stoitseva@mon.bg
02 4676 231

Радослава Велева - държавен експерт
r.veleva@mon.bg
02 4676 205

Ивайло Божинов - държавен експерт
i.bozhinov@mon.bg;
02 4676 203

Любка Спасова  - държавен експерт
l.spasova@mon.bg
02 4676 231

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

Иван Илков - директор
i.ilkov@mon.bg
02 4676 127

Отдел „Счетоводство и плащания на ОП“

Цветанка Фичева - началник на отдел
ts.ficheva@mon.bg
02 4676 123

Георги Коемджиев - главен експерт
g.koemdjiev@mon.bg
02 4676 126

Асен Балабанов - главен експерт
a.balabanov@mon.bg
02 4676 122

Евгений Гатев - главен експерт
e.gatev@mon.bg
02 4676 120

Марян Георгиев - главен експерт
m.georgiev@mon.bg
02 4676 125

Тодор Хвърчилков- главен експерт
t.hvarchilkov@mon.bg
02 4676 110

 

Отдел "Счетоводство и плащания на ИА"

Люба Павлова - началник отдел
lpavlova@mon.bg
02 4676 181

Гинка Няголова - старши експерт
g.niagolova@mon.bg
02 4676180

Златка Видина - главен експерт
z.vidina@mon.bg
02 4676 228

Гергана Георгиева - главен експерт
ggeorgieva@mon.bg
02/4676120

Адриана Илиева - главен експерт
a.ilieva@mon.bg
02 4676 214

Дирекция "Администрация и управление"

Мария Дузова - и.д. директор
m.duzova@mon.bg

Стоян Ташев - главен експeрт
s.tashev@mon.bg
02 4676 162

Лора Борисова - главен експерт
l.borisova@mon.bg
02 4676 172 

Полина Стоименова - главен експерт
p.stoimenova@mon.bg
02/4676136

Маргарита Джоганова - главен експерт
m.dzhoganova@mon.bg
02/4676137

Радосвета Димитрова - старши експерт
r.k.dimitrova@mon.bg
02 4676 101

Вълчо Мукленов – архив
v.muklenov@mon.bg
02 4676 169

Василена Гребенчарска - главен специалист
v.grebencharska@mon.bg
02 4676 106

Мариана Зарева
m.zareva@mon.bg
02 4676 218

Христо Зарзалиев - главен експерт
h.zarzaliev@mon.bg 

Весела Начева-Кръстева - главен експерт

Величка Гоцкова - старши експерт

Златемира Георгиева-Иванова - сътрудник УЕПП

Връзки с обществеността

Магдалена Димитрова - държавен експерт

mag.dimitrova@mon.bg
02 4676 210

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре