Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Писмена процедура - м. Септември 2020 г.

Дискусионна среща в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от ТРГ на „Програма за образование“ за програмния период 2021-2027 г. – м. Септември 2020 г. (01.10.2020 г. чрез платформа Zoom)

Писмена процедура - м. Март 2020 г.

Първо заседание на ТРГ - 29 октомври 2019 г.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“