Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

On  10 and 11 December 2019, at the National Palace of Culture in Sofia,  was held the international conference Futuris 2019 - "Research infrastructures of the future - synergy, sustainability, smart growth and social impact". The conference was organized by the Ministry of Education and Science and the Executive Agency "Operational Program "Science and Education for Smart Growth". 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“