Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 424 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 октомври 2020 г.

424 214 780,53 лв., което представлява 34,20 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са сертифицирани към края на месец октомври 2020 г. Ръстът спрямо месец септември е близо 36,5 млн. лева.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към 31 октомври 2020 г. отчитат ръст от близо 32 млн. лева и при верифицираните средства спрямо предходния месец и са в размер на 459 409 297,46 лв. или 37,04 % от бюджета на програмата. Изплатените средства за същия период са в размер на 608 749 211,88 лв. (49,08 %), като ръстът спрямо септември е от над 10 млн. лв. Договорените средства до края на месец октомври са 1 148 466 588,61 лв. или 92,59 %.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР към 31.10.2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“