Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ИА ОПНОИР с награда от Института по публична администрация

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) беше отличена с награда от Института по публична администрация за постигнато най-високо изпълнение на заявените обучения. Агенцията зае трето място сред над 500 администрации от цялата страна.

Тази награда е признание за положените усилията и мотивацията на експертите за надграждане на знанията и уменията им, необходими за качествено и професионално изпълнение на служебните задължения. Освен това е атестат за успешните действия на ИА ОПНОИР за поддържане на високото ниво на административния капацитет, гарантиращо успешното изпълнение на дейностите по програмирането, управлението и изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“