Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 550 млн. лева от бюджета на ОП НОИР са изплатени към 30 юни 2020 г.

557 067 445,35 лв., което представлява 44,91 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са реално изплатени към края на месец юни 2020 г. Ръстът на изплатените средства спрямо месец май 2020 г. е с над 15 млн. лева.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към 30 юни 2020 г. договорените средства са 1 147 756 247,48 лв., което е 92,53 % от бюджета на програмата. Верифицираните средства за същия период са в размер на 384 775 987,28 лв., което е 31,02 %, съответно сертифицираните средства са 344 294 683,23 лв. или 27,76 % от бюджета на програмата.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР към 30.06.2020 г. Представени са данни и за напредъка във финансовото изпълнение на ОПНОИР - 30 юни 2017 г. спрямо 30 юни 2020 г. 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“