НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Министър Вълчев: Средно по 250 хиляди ученици годишно са участвали в дейностите по проект „Твоят час“

С проекта „Твоят час“ в голяма степен ориентирахме дейностите по интереси към способностите на децата. Чрез тях в много по-голяма степен ние можем да провокираме креативността, творческото мислене на децата, 32 % от дейностите са в областта на математиката, природните науки, техниката“.

Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заключителния информационен ден по проекта „Твоят час“, изпълнен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Средно по 250 хиляди ученици годишно са участвали в дейностите по интереси, по целия проект са участвали над 2300 училища и 451 885 ученици в групи по обучителни затруднения и по интереси. Това го прави най-всеобхватният проект, който Министерството на образованието и науката е администрирало през годините, посочи ръководителят на проекта Марияна Ламбова. Тя представи резултатите от анкети сред ученици, родители и членове на съветите за обществен мониторинг. Степента на удовлетвореност при учениците е над 90%. Близък е процентът на желаещите да участват и в бъдещи в подобни занимания.

Към децата с образователни затруднения ще бъде насочен следващият проект „Подкрепа за успех“ с финансиране в размер на близо 100 млн. лева от ОП „Наука и образование за интелигентен расте“, съобщи министър Вълчев. Отделно ще стартира проект по програмата, който ще бъде насочен към детските градини. Факт е, че имаме деца, които изискват с тях да се работи допълнително и при равни други условия образователната среда трябва да полага повече усилия за ефективното включване на тези деца, недопускане на тяхното изоставане и демотивиране.

В информационния ден по проекта се включиха и ръководители на групи за преодоляване на обучителни затруднения от страната, които разказаха как мотивират децата и как си партнират с родителите.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 е с бюджет 1 105 237 182 лв. и се съфинансира от Европейския социален фонд чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре