Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Успешно приключи обучението за прилагане на Указанията за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР

Общо 24 ръководители и експерти от 10  Местни инициативни групи се включиха в обучението за прилагане на Указанията за подбор на проекти, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР, организирано от Управляващия орган.

Основните акценти в обучението бяха свързани с подготовката на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, организацията на оценителния процес, както и информация за администриране на сигнали за нередности.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“