Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Покана за регионални срещи за представяне на Концепция за регионални иновационни центрове

Управляващият орган  на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. /УО на ОП НОИР/ отправя покана към представители на регионалните научни организации, регионалния бизнес и регионалните и местни власти за участие в срещи на регионално ниво, на които ще бъде представена и обсъдена Концепция за регионални иновационни центрове.

Целта на бъдещите Регионални иновационни центрове е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Концепцията може да бъде изтеглена от следния ЛИНК.

Регионалните срещи целят да бъде обсъдена предложената Концепцията за регионални иновационни центрове. Фокусът ще бъде поставен върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката в съответния регион, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения).

Събитията се организират съвместно от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на МС.

Регионалните срещи ще се проведат, както следва по следния график:

  • Югоизточен район за планиране: гр. Стара Загора – 05 ноември  2018 г. (понеделник), в зала на Областна администрация - Стара Загора от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.). Заявки за участие се изпращат на [email protected]. Фокус група - 14.30 ч. в зала на Областна администрация - Стара Загора, ет.2;
  • Южен централен район за планиране: гр. Пловдив – 06 ноември  2018 г. (вторник), в Голяма зала на Общински съвет-Пловдив  от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.). Заявки за участие се изпращат на [email protected]Фокус група - 14.00 ч. в зала на Областна администрация - Пловдив;
  • Югозападен район за планиране: гр. Благоевград – 07 ноември  2018 г. (сряда), в залата на Общински съвет – Благоевград от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.). Заявки за участие се изпращат на [email protected]Фокус група - 14.30 ч. в зала на Общински съвет - Благоевград;
  • Северозападен район за планиране: гр. Плевен –  12 ноември 2018 г. (понеделник), в зала на хотел „Ростов“ от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.). Заявки за участие се изпращат на [email protected]Фокус група - 14.30 ч. в зала на хотел "Ростов";
  • Северен централен район за планиране: гр. Русе – 13 ноември  2018 г. (вторник), в зала 1 на Областна администрация-Русе от 10.00 до 12.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.). Заявки за участие се изпращат на: [email protected]Фокус група - 13.30 ч. в зала 1 на Областна администрация - Русе;
  • Североизточен район за планиране: Варна– 14 ноември  2018 г.  (сряда), в залата на Областен информационен център-Варна от 10.00 до 12.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.). Заявки за участие се изпращат на: [email protected]Фокус група - 13.30 ч. в зала на ОИЦ - Варна.

Заинтересованите страни могат да заявят участие за не повече от двама свои представители в регионалните срещи по представяне на Концепцията, както и в последващите ги фокус групи, като попълнят и изпратят приложената регистрационна форма за съответния район за планиране на посочения по-горе електронен адрес.

За допълнителна информация може да се обръщате на електронен адрес: [email protected].

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“